Цинк цитрат – 30 капсули
Цена: 19.90
Поръчай от нашите партньори

Основно описание:

*Веган
 
Цинкът е незаменим ключов минерал, които осигурява основните жизнени процеси в клетките, органите и тъканите. Подпомага имунната система,  зрението и  мозъчното здраве.  Оказва благоприятен ефект върху хормоналната система, фертилитета и състоянието на ноктите, косата и кожата. Цинкът е в цитратна форма, която се усвоява много лесно от организма.

 

Състав:

Състав в една капсула:

Цинк (цитрат) - 15 мг

В основата на люцерна, спирулина и боровинка

Растителна целулозна капсула

 

Начин на употреба: Приемайте по една капсула дневно по време на хранене или по лекарско предписание. Не се препоръчва по време на бременност или кърмене, без препоръка от медицинско лице.

 

*      100% активни съставки

*      Без глутен

*      Без лактоза

*      Без добавена захар, сол, мая

*      Без консерванти и изкуствени оцветители

*      Не е тестван върху животниЧаст от продажбата на всеки продукт на Viridian допринася средства за екологични и детски благотворителни организации.


ПроизводителViridian Nutrition, Великобритания
30 бр. растителни капсули

 

виж повече

Детайлно описание:

Минералът цинк е известен най-вече като каталитичен и структурен елемент в стотици металопротеини. Участва в над 300 ензимни реакции в човешкия организъм и притежава свойства, които, както сочат изследванията, подпомагат когнитивните функции, невропсихологичното функциониране, развитието на плода в утробата, а освен това оказва антивирусно и противовъзпалително действие. Според изчисления на Световната здравна организация приблизително 17,3% от световното население е изложено на риск от недостатъчен прием на цинк. Клинично доказано е, че допълнителният прием на цинк подобрява растежа и развитието при деца с нанизъм. Дефицитът на цинк може да повлияе на когнитивното развитие довеждайки до промени във вниманието, активността, невропсихологичното функциониране и двигателното развитие. Съществуват данни, че със свойствата си цинкът, медта и витамин А допринасят за поддържането на хомеостазата в организма.

- Антиоксидант – Цинкът действа благотворно като антиоксидант при хора на възраст между 20 и 50 години. При скорошно изследване с продължителност 8 седмици допълнителният прием на 45 mg цинк (глюконат) дневно довел до понижаване на възпалителните цитокини, тъй като регулирал отрицателната обратна връзка A20 и така инхибирал активацията на транскрипционния фактор NF-кB. Маркерите на стреса били с по-ниски стойности в групата приемаща цинк, в сравнение с плацебо групата. Цинкът се свързва със сулфхидрилните групи на биомолекулите и ги предпазва от окисляване. Също така повишава активацията на антиоксидантните протеини, молекули и ензими, като глутатион, каталаза и супероксид дисмутаза, и понижава активността на способстващите оксидацията ензими, като индуцируема азотен оксид синтаза (iNOS) и NADPH оксидаза, и потиска генерирането на продукти на липидната пероксидация.

- Подкрепа на щитовидната жлеза - Дефицитът на цинк в организма може да доведе до понижена секреция на тиреоидни хормони, което влияе както на нормалния метаболизъм в организма, така и на метаболизма в покой. Цинкът се свързва с повишаване на експресията и активността на чернодробния ензим тироксин-5-монодейодиназа, който катализира инактивацията на тиреоидните хормони.

Цинкът е необходим за превръщането на Т4 в Т3, а Т3 рецепторът се нуждае от цинк, за да приеме своята биологично активна конформация. При група хора с ниски нива на свободен T3 и нормален T4, но повишен rT3 и лек до умерен дефицит на цинк, които приемали перорални цинкови добавки в продължение на 12 месеца, било установено нормализиране на нивата на свободния T3 в кръвния серум и общия T3, понижение на нивата на rT3 и нормализиране на TSH. Установено е, че при мъже и жени с гуша ежедневният прием на 30 mg цинк пет дни в седмицата в продължение на 6 месеца подобрява статуса и нивата на серумните тиреоидни хормони. При жени с хипотиреоидизъм прилагането на дневна доза от 30 mg цинк, самостоятелно или в съчетание със селен (200 mcg на ден) значително подобрява функцията на щитовидната жлеза посредством повишаване на серумните T3 и T4 и понижаване на TSH в рамките на 12 седмици.

Докладите от клинични случаи също свидетелстват за важни ефекти от допълнителния прием на цинк върху функцията на щитовидната жлеза и свързаните с нея симптоми. В един такъв доклад се посочва, че свързана с хипотиреоидизъм загуба на коса, неразрешена с лекарства съдържащи тиреоидни хормони, е била успешно излекувана с прием на цинк. При двама ученици с цинков дефицит приемът на цинк (26,4 mg/ден) в продължение на 4 месеца имал за резултат подобряване на нивата на тиреоидните хормони, по-конкретно T3, и на метаболизма в покой.

- Защита на кожата – Има клинични данни, че цинкът, прилаган топично или перорално, е полезен за лечение на кожни заболявания. Например, при пациенти с обикновени брадавици пероралният прием на цинков сулфат (10 mg на килограм телесно тегло дневно) е довел до пълно изчистване при 61% от участниците в рамките на един месец и при 87% - след два месеца. В друго изследване 50 пациенти с обикновени брадавици и 40 пациенти с плоски брадавици са лекувани с 10%-ен и 5%-ен разтвор на цинков сулфат, прилаган локално три пъти дневно в продължение на 4 седмици. Пълно изчистване на плоските брадавици се наблюдавало в 85,7% и 42,8% от случаите третирани съответно с 10%-ен и 5%-ен разтвор. Цинкът има противовъзпалителни свойства и повишава реепителизацията, което го прави подходящ  за лечение на екзема. При двойно-сляпо клинично изпитване е установено статистически значимо подобрение при 47 пациенти с хронична екзема на ръцете, постигнато с приложението на комбиниран крем съдържащ цинков сулфат (2,5%) и клобетазол (0,05%), в сравнение с приложението на крем съдържащ само клобетазол (0,05%).

- Фертилност - Цинкът изпълнява ключова роля както в мъжката, така в женската фертилност. Мета-анализ на изследвания с мъже показва, че концентрациите на цинк в семенната плазма на инфертилни мъже са значително по-ниски, отколкото при фертилните мъже. Заключението от мета-анализ на 20 изследвания с 2600 участници в експерименталните групи и 867 в контролните е, че приемът на цинк значително увеличава обема на спермата, подвижността и процента на нормалната морфология на сперматозоидите при безплодни мъже. Това предполага, че допълнителният прием на цинк може да подобри репродуктивната функция при мъжете. Що се отнася до женския фертилитет, неоптималният статус на цинк се свързва с удължаване на времето до забременяване. Изследване с 1060 австралийки показва, че жените с по-ниски нива на цинк забременяват след по-дълго време.

- Депресия – Клинично доказано е, че цинкът помага при депресия и понижено настроение. В 10-седмично рандомизирано, двойно-сляпо, плацебо-контролирано изследване с 15 участнички в предменопауза, жените, които приемали по 7 mg цинк в комбинация с мултивитамин, демонстрирали значително повишение на серумната концентрация на цинк, в сравнение с жените приемали само мултивитамин без цинк. В първата група също така било установено понижаване на гнева и враждебността и подобрение на депресивните симптоми и настроението. В друго изследване приемът на цинк довел до незначително облекчение на соматичните симптоми.

- Имунитет - Клиничните изследвания сочат, че цинкът намалява тежестта и симптомите на обикновената настинка. Приложен в рамките на 24 часа от появата на симптомите, минералът намалява продължителността и тежестта на обикновената настинка при здрави хора. През 2011 г. от организацията Кокрейн Колаборейшън публикува обзор на 13 терапевтични изследвания с общо 996 участници касаещи ефекта на цинка върху обикновената настинка. В общия случай изследванията са правени с таблетки за смучене, съдържащи 10-24 mg цинков глюконат, като една таблетка е приемана на всеки 1-4 часа през деня в продължение на 3-7 дни. Заключението въз основа на обобщените резултати е, че продължителността на симптомите на настинка при пациентите приемали цинк била по-кратка, като при пет от изследванията било регистрирано и намаляване на тежестта на симптомите (вж. Таблица 1) Ползотворното действие на цинка при обикновени настинки може да се обясни със способността му да намалява оксидативния стрес в клетките. Цинкът регулира генната експресия на възпалителни цитокини, като TNF-α и IL-1β, за които е известно, че генерират реактивен кислород. Това е още един механизъм, чрез който цинкът оказва своето действие в човешкия организъм.

 

Таблица

Първа колона

Резултати

Продължителност на симптомите на настинка (дни)

Тежест на симптомите (резултат по скалата за оценка)

Заболеваемост от обикновена настинка

Брой на участниците със симптоми след 7-дневно лечение

Отсъствие от училище (брой дни)

Употреба на антибиотик

Неблагоприятни ефекти

 

Три реда в синьо

Илюстративни сравнителни рискове (95% Cl)

Предполагаем риск Съответстващ риск

Плацебо Цинк

 

Втора колона

Средната продължителност на симптомите на обикновената настинка в контролните групи варира от 5,1 до 9,38 дни

Средната стойност на тежестта на симптомите в контролните групи варира от 0,4 до 5,61 пункта

618 на 1000

563 на 1000

Средният брой на дните на отсъствие от училище в контролните групи варира от 1,3 до 1,35 дни

330 на 1000

349 на 1000

 

Трета колона

Средната продължителност на симптомите на обикновената настинка в контролните групи варира от 4 до 12,1 дни

Средната стойност на тежестта на симптомите в контролните групи варира от 0,2 до 3,45 пункта

382 на 1000 (354 до 431)

373 на 1000 (143 до 508)

Средният брой на дните на отсъствие от училище в контролните групи е с 0,37 по-нисък (0,7 до 0,04 по-нисък)

127 на 1000 (52 до 200)

424 на 1000 (182 до 898)

Таблица 1 показва разликите между плацебо и цинк при обикновена настинка

 

- Бременност и лактация - Ниските концентрации на серумен или левкоцитен цинк при майката се свързват с продължително раждане, преждевременно раждане, раждане след термина, следродилни кръвоизливи, малък за гестационната си възраст плод, забавено вътрематочно развитие. Ежедневната потребност от цинк непрестанно нараства по време на бременността – през първата четвърт на бременността необходимо е да се приемат с 0,1 mg повече на ден, а през последната с 0,7 mg.

Цинков цитрат (на капсули)

Цинк (цитрат) 15 mg

В основа от люцерна, спирулина и боровинка

Цинковият цитрат представлява цинкова сол свързана с лимонена киселина. Има високо съдържание на цинк и е слабо разтворим във вода. Подобно на цинковия пиколинат и цинковият цитрат е високо абсорбируем от човешкия организъм. В рандомизирано, двойно маскирано, тройно кръстосано изследване с петнадесет възрастни е установено, че абсорбцията на цинк от цинков цитрат е относително висока и еквивалентна на тази от цинков глюконат. Измерената 61%-на абсорбция на цинк от цинков цитрат е близка до 71%-ната абсорбция на цинк от цинков сулфат и е измерена при възрастни участници, приемали доза от 10 mg цинк в период от два месеца. Това изследване показва, че цинковият цитрат би трябвало да е ефективен колкото цинковия глюконат в профилактиката на цинковия дефицит. По-високото съдържание на цинк и добрите сензорни свойства на цинковия цитрат го правят привлекателна алтернатива на глюконата и другите водоразтворими цинкови съединения.